Про компанію Новини та акції Клуби Вакансії Партнери Правила клубу Реклама у клубах Центр Summit
ГОСТЬОВИЙ ВІЗИТ
ПРИДБАТИ АБОНЕМЕНТ
 • Правила клубу
Правила клубу

 

Правила відвідування та користування послугами фітнес-клубу ТМ «СпортЛенд. Мережа фітнес-клубів» та «Fitness Continent»

Вступ

Вітаємо! Ви стали Клієнтом мережі фітнес-клубів, що здійснюють свою діяльність під знаком для товарів та послуг «СпортЛенд. Мережа фітнес-клубів» та «Fitness Continent», (далі - «Клуб»). Ви зробили новий крок до здорового способу життя!

Бути Клієнтом нашого Клубу - означає домагатися своїх цілей, ставати більш красивим і здоровим, роблячи своє життя яскравішим і цікавішим в колі однодумців.

Правила Клубу – це комплекс норм і умов, що встановлюють права і обов'язки будь-яких осіб, які перебувають на території Клубу (включаючи, але не обмежуючись: Клієнтами, Гостями, відвідувачами, батьками/особами, що супроводжують неповнолітніх дітей тощо – надалі Члени Клубу) та регулюють відносини між ними.

Ці Правила відвідування Клубу обов'язкові для виконання всіма Членами Клубу. Ці Правила не є вичерпними, так як Клуб має право їх доповнювати та змінювати (в тому числі шляхом викладення в новій редакції) в будь-який час в односторонньому порядку. Про зміни Правил Клубу Члени Клубу повідомляються через повідомлення, що розміщується на рецепції Клубу. Змінені правила поширюють свою дію на всіх існуючих та майбутніх Членів Клубу з моменту їх затвердження.

Клуб не несе відповідальності за незнання Членом Клубу будь-яких положень з цих Правил. Незнання будь-яких положень цих Правил не звільняє від відповідальності їх дотримуватися в повній мірі. Дані правила наявні на рецепції Клубу для можливості вільного ознайомленні з ними.

Мета Правил Клубу - встановлення чітких, довірчих відносин між Клубом і Членами Клубу, створення безпечних і максимально комфортних умов для надання спортивних послуг Клубом.

Правила Клубу є невід'ємним додатком до Договорів про надання послуг фітнес-клубу (далі - «Договір»), що укладаються з фізичними та юридичними особами, а також - групами осіб (далі - «Клієнти Клубу»). Особи, які відвідують Клуб як Гості Клієнта Клубу, зобов'язані дотримуватися цих Правил у період перебування в Клубі. Відповідальність за дотримання Правил Клубу Гостями несе Клієнт Клубу, який запросив Гостя. Особи, на користь яких були укладені корпоративні Договори (договір з юридичною особою) мають статус Клієнта Клубу.

Клуб не є закладом охорони здоров’я і не здійснює надання медичних послуг (оцінка стану здоров'я, спостереження і контроль стану здоров'я і т. д.). Надаючи свої послуги, Клуб керується тим, що Клієнт не має протипоказань для занять фізичною культурою, спортом та фітнесом.

Клієнт Клубу гарантує, що він знаходиться у фізичному стані, який дозволяє йому виконувати активні і пасивні вправи і що фізичні навантаження не заподіють шкоди його здоров'ю. Тим самим він знімає всю відповідальність за своє здоров'я з Клубу. У разі візуального виявлення у Клієнта Клубу будь-яких захворювань, Адміністрація в праві вимагати надати довідку з закладу охорони здоров’я про стан здоров'я.

Клієнт несе персональну відповідальність за стан свого здоров'я і проведення медичних оглядів.

При порушенні Клієнтами Правил Клубу Адміністрація Клубу залишає за собою право припинити дію Договору, виключити з числа Клієнтів Клубу.

 

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ І ПРИНЦИПИ РОБОТИ КЛУБУ

 1. Основні поняття цих Правил

1.1. «Клубні Карти» - види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, обсягом комплексу послуг, що входять у вартість даного виду членства і порядку їх надання Клубом. Види Клубних карт визначені в розділі 2 цих Правил, вартість послуг, відповідно до виду Клубної карти встановлюються прейскурантом цін Клубу, чинним на момент укладення Договору.

1.2. «Період дії Клубної Карти» - строк дії Клубної Карти (строк відвідування Клубу Клієнтом Клубу) - обчислюється від дати активації Клубної Карти і триває протягом періоду часу встановленого Договором.

1.3. «Замороження Клубної Карти» - можливість на період дії Договору призупинити строк дії Клубної Карти (надання послуг за Договором) на певний період часу, згідно з умовами Клубної Карти (Договору).

1.4. «Комплекс послуг» - послуги, включені у вартість Клубної Карти.

1.5. «Додаткові послуги» - послуги, не включені у вартість Клубної Карти і надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до діючого прейскуранта цін на додаткові послуги Клубу.

1.6. «Кліп-карта» - певна кількість додаткових послуг, що придбається Клієнтом Клубу одноразово. Вартість кліп-карт (и) знаходиться в прямій залежності від кількості додаткових послуг, що входять в неї і визначається прейскурантом цін на додаткові послуги Клубу.

1.7. «Режим роботи Клубу» - дні та години, в які Клуб відкритий для відвідування Клієнтами Клубу.

1.8. «Групові заняття» - заняття, що проводяться тренерами Клубу для Клієнтів та Гостей Клубу, тривалістю від 30 до 90 хвилин в залежності від формату заняття в студіях для групових занять. Регламентується розкладом Клубу.

1.9. «Персональне тренування» (ПТ) - заняття з персональним тренером-партнером Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 (шістдесяти) хв.

Послуги персонального тренінгу не є послугою Клубу та є відносинами між Клієнтом та тренером-партнером Клубу.

1.10. «Спліт тренування» (СТ) - заняття з персональним тренером-партнером Клубу одночасно двох Клієнтів, Гостей Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 (шістдесяти) хв. 1.11. «Студія» - заняття, призначене для поглибленого вивчення обраної програми. Відрізняється від групового заняття форматом проведення заняття, який включає етапи детального роз'яснення, а також відпрацювання окремих технік / елементів. Тривалість - від 30 (тридцяти) до 90 (дев’яноста) хвилин. Проводиться за додаткову плату.

1.12. «Вступний інструктаж» - оглядово-практичне заняття з представником Клубу, метою якого є адаптація Клієнта, Гостя Клубу до програм і обладнання Клубу, знайомство з технікою безпеки виконання вправ, отримання необхідних початкових знань і навичок.

1.13. «Технічні перерви» - перерви в роботі Клубу в цілому або окремих його зон (сауни, солярію та інших приміщень) для проведення прибирання, санітарної обробки і технічного обслуговування згідно з нормами експлуатації.

1.14. «Гість Клубу» - фізична особа, яка не є і не була Клієнтом Клубу, а відвідує Клуб на умовах послуги «Гостьовий візит», на підставі запрошення Клієнта Клубу або через безпосередню реєстрацію на сайті Клубу. Це особа віком від 16 років, яка ніколи не була членом Клубу, і не є діючим Клієнтом Клубу, а також не відвідувала жоден Клуб мережі у статусі «Гостя».

Перед початком гостьового візиту особа-гість Клубу повинна залишити заставний платіж у розмірі 250 (двісті п’ятидесяти) гривень адміністратору Клубу, що повертається Гостю у повному обсязі після завершення заняття за умови належного дотримання Гостем Правил Клубу. У випадку порушення Гостем Правил Клубу, останній має право утримати із оплаченого заставного платежу відповідний штраф.

На момент оформлення гостьового візиту особа, що є Гостем Клубу, повинна мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт/водійське посвідчення).

1.15. «Індивідуальна послуга» - це послуга, яка надається Клієнту Клубу в тренажерному залі, в залах групових програм, залі боксу, тривалістю від 30 хвилин до 90 хвилин.

1.16. «Спеціаліст» - фахівець, який надає послугу, та перебуває у трудових відносинах з Клубом або співпрацює з Клубом на інших правових підставах.

1.17. Всі поняття, зазначені в розділі 1 цих Правил клубу, трактуються нижче по тексту Правил відвідування Клубу в тому значенні, в якому вони визначені даному розділі.

1.18. Поділ на глави і нумерація пунктів зроблений для зручності.

 

 1. Положення про види Клубних карт, умови та строк їх дії.

2.1. Види клубних карт періодичноможуть змінюватися адміністрацією Клубу та пропонуватися для придбання Клієнтам.

2.2. Актуальний перелік категорій клубних карт та Комплекс послуг, що до них входить, розміщений за посиланням https://sportlandclub.com.ua/uk/shop/ .

2.3.Умови призупинення («Замороження Клубної Карти») надання послуг за Договором.

2.3.1. Призупинення надання послуг за Договором можливе на добровільній основі, тільки в тому випадку, якщо замороження Клубної Карти передбачене видом Клубної Карти (умовами Договору). Призупинення надання послуг із інших підстав, не передбачних цими Правилами, не допускається, окрім випадку, коли таке призупинення було погоджено адміністрацією Клубу із врахуванням виключних/індивідуальних обставин, що є Правом Клубу, однак не обов’язком.

2.3.2. Замороження Клубної Карти (призупинення надання послуг за Договором) оформляється на підставі заяви Клієнта Клубу (клієнт вказує номер карти, ПІП та період, на який хоче скористуватися послугою замороження). Заява також може бути надана у формі повідомлення на електронну пошту Клубу, чи іншими засобами зв’язку, погодженими Клієнтом та Клубом. Після закінчення строку замороження Клубної Карти дія Клубної карти автоматично продовжується, а строк замороження не зменшує строку дії Клубної Карти.

2.3.3. «Замороження Клубної Карти» заднім числом не оформляється.

23.4. Мінімальний строк замороження Клубної Карти – 1 день. Загальна кількість днів замороження Клубної Карти визначається видом Клубної Карти (умовами Договору) і строком її дії.

2.3.5. Умови замороження окремих Клубних карт залежать від обраного виду Клубної карти.

Умови замороження клубних карт можуть змінюватись, з розміщенням актуальної інформації за посиланням https://sportlandclub.com.ua/uk/shop/ .

2.3.6. Адміністрація клубу залишає за собою право на зміну кількості днів замороження, що буде відображено в Договорі із Клієнтом. Замороження дії Клубної Карти відбувається в межах визначеного умовами обраної категорії Клубної карти строку  як єдиноразово на максимальну кількість днів, так і декількома окремими частинами.

 1. Комплекс послуг. Додаткові послуги. Кліп-карта (и).

3.1. Послуги, які має право отримати Клієнт, передбачаються типом (категорією, тарифним планом) Клубної карти, що обрана Клієнтом, та можуть включати в себе зокрема, але не виключно: кардіо-зона; тренажерна зала; вступний інструктаж; зона вільних навантажень; зал групових програм (безкоштовні класи); студія йоги та пілатесу (безкоштовні класи); сауна (відповідно до графіку роботи сауни, визначеного Клубом. Клуб залишає за собою право змінювати в односторонньому порядку години роботи сауни, у тому числі шляхом визначення годин роботи сауни поза годинами відвідування, передбаченими певною категорією Клубної карти. Актуальний режим роботи сауни розміщується на рецепції Клубу); й інші послуги.3.2. Додаткові послуги та Кліп-карта (и).

3.2.1. Умови надання додаткових послуг і кліп-карт, уточнюються на рецепції Клубу.

 1. Режим роботи Клубу.

4.1. Актуальний графік роботи Клубу розміщується на офіційному сайті Клубу https://sportlandclub.com.ua/ , а також на рецепції Клубу. Клуб залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу, у тому числі робити деякі дні вихідними. Про такі зміни Клуб повідомляє Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на рецепції і на стендах Клубу та/або на офіційному сайті Клубу www.sportland-club.com.ua , та/або на офіційних сторінках Клубу в соціальних мережах (зокрема, але не виключно Facebook, Instagram, Viber/Telegram-канали, тощо), або іншим доступним способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов укладеного із Клієнтом Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд. З моменту укладення Договору про надання послуг фітнес-клубу, Сторони домовились і погодили, що спосіб повідомлення Клубом Клієнта про зміни, передбачений у цьому пункті, є достатнім та належним й таким, що не потребуватиме укладення жодних додаткових угод з цього приводу й Клієнт зобов’язується отримувати Комплекс послуг відповідно до оновленого графіку роботи Клубу та розкладу занять.

4.2. Режим роботи залу групових програм та зони сауни визначається розкладом на сайті (соц. мережах) Клубу та / або рецепції Клубу.

4.3. Гостьові візити здійснюються тільки за попереднім записом у Клубі, з попереднім визначенням дати та часу відвідування Клубу. Для відвідування Клубу «Гість Клубу» обов’язково повинен мати з собою змінне взуття та форму.

4.4. Кількість технічних перерв в роботі Клубу та / або окремих його зон, приміщень, а також їх тривалість визначається відповідно до санітарних правил і норм України, а також нормами технічної експлуатації.

4.5. Клієнти, Гості Клубу повинні залишати Клуб не пізніше встановленого часу відвідування Клубу, відповідно до умов Договору. У разі реєстрації виходу з Клубу на стійці рецепції пізніше, ніж на 15 хвилин від встановленого часу відвідування, цей Клієнт, Гість клубу зобов`язані оплатити штраф в розмірі, згідно з чинним прейскурантом цін, відповідно за кожні 15 хвилин.

4.6. Адміністратори Клубу мають право за 30 (тридцять) хвилин до закінчення роботи Клубу зупинити роботу музичної техніки і LCD-панелей.

4.7. Члени Клубу за 15 (п’ятнадцять) хвилин до закінчення роботи Клубу повинні покинути приміщення Клубу, призначені для занять, для завершення роботи Клубу.

 1. Умови оплати вартості Комплексу послуг. Реєстрація Клієнта Клубу.

5.1. Умови оплати.

5.1.1. Оплата за послуги приймається в готівковій та безготівковій формі в гривнях.

5.2. Порядок отримання Клубної Карти та її активація.

5.2.1. При заключенні Договору про надання послуг фітнес-клубу Клієнт обов’язково повинен мати при собі оригінал документу, що посвідчує особу, для його ідентифікації.

5.2.2. Після укладення Договору Клієнти Клубу зобов'язані пройти відповідну процедуру реєстрації у Клубі, яка передбачає оформлення Клубної Карти та фотографування.

5.2.3. Клубна Картка є пропуском в Клуб, відвідування Клубу можливо тільки при пред'явленні Клубної Карти, вона пред'являється співробітнику служби внутрішнього контролю та адміністратору рецепції. У разі відсутності або при втраті/пошкодженні Клубної Карти доступ до клубу ЗАБОРОНЕНО! Якщо Клієнт Клубу забув чи втратив/пошкодив Клубну Карту, то за нею необхідно повернутися чи відновити за додаткову плату, відповідно до діючого прейскуранту цін Клубу.

5.2.4. Після здійснення оплати вартості послуг за Договором та отримання Клубної карти, Клієнт активує карту в момент першого відвідування Клубу або в іншому порядку, передбаченому Договором.

5.2.5. У випадку приведення Клієнтом «Гостей» Клубу, Клієнт зобов'язаний зареєструвати їх на свій номер Клубної Карти, проінформувати зазначених осіб про те, що на них поширюються права та обов'язки діючих Правил Клубу. Гість проходить процедуру реєстрації у Клубі і пред'являє для цього документ, що засвідчує особу, та розписується в журналі про ознайомлення з Правилами Клубу та реєстрації Гостей. При відсутності зазначених документів Гість в Клуб не допускається. Гостьовим візитом можливо скористатися лише один раз для однієї особи.

 1. Права та обов'язки Клієнтів, Гостей Клубу (далі – Члени Клубу).

6.1. Члени Клубу в праві:

6.1.1. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу, який надає їм послуги.

6.1.2. Вимагати надання якісних послуг.

6.1.3. Направляти Клубу свої думки, пропозиції та рекомендації за кожним видом Послуг.

6.2 Клієнт та Гість Клубу в праві:

6.2.1. Користуватися можливістю призупинення замороження Клубної Карти (призупиненням надання послуг за Договором), у тому випадку якщо така можливість передбачена видом Клубної Карти (умовами Договору), на строк не більше, ніж передбачений видом Клубної Карти (умовами Договору).

6.2.2. Редагувати вид Клубної Картки шляхом доплати до обраної категорії Клубної карти вищої категорії.

6.2.3. Клієнт Клубу має право переоформити Клубну карту (оплачений обсяг послуг) на іншу особу віком від 16 років, яка не являється або не була раніше клієнтом Клубу, згідно з прейскурантом на підставі письмової заяви. Подальше переоформлення такої Картки забороняється.

Для процедури переоформлення потрібна обов’язкова присутність Клієнта Клубу та особи, на яку переоформляється договір з оригіналом паспорту, на яку переоформляється договір, оригіналом договору та чеком про оплату клубної Картки Клієнта. Процедура переоформлення здійснюється менеджером Клубу у відділі продажу в установлений режим роботи відділу продажу Клубу.

6.2.4. Клієнт Клубу має право провести по гостьовому візиту, якщо дана послуга передбачена Клубною Картою, Клієнта чи Гостя, який раніше не користувався даною послугою раніше чи не був Клієнтом Клубу.

 

6.3. Клієнти, Гості Клубу зобов'язані:

6.3.1. Перед початком відвідування Клубу, Клієнт, Гість Клубу зобов'язані пройти відповідну процедуру фотографування, заповнення анкетних даних. При відвідуванні Клубу пред'являти на рецепції і служби внутрішнього контролю індивідуальну Карту Клубу.

6.3.2. Клієнти, Гості Клубу зобов'язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, з повагою ставитися до персоналу та інших клієнтів клубу, не створювати конфлікті ситуації з персоналом та Клієнтами, не порушувати громадський порядок під час перебування у Клубі, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючого персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих. Заборонено турбувати інших Членів Клубу, порушувати чистоту і порядок, використовувати в своїй промові нецензурні вирази.

Якщо вільні або мимовільні дії Клієнтів, Гостей Клубу створюють загрозу для їх власного життя і / або здоров'я, а також для здоров'я та / або життя оточуючих або суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань (перебування в Клубі), припинення договору з Клієнтом, виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.

6.3.3. Вживати і поширювати в Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, а також курити на території Клубу суворо ЗАБОРОНЕНО.

6.3.4. Відвідувати Клуб при наявності залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) ЗАБОРОНЕНО. При підозрі на наявність у Клієнта, Гостя Клубу ознак алкогольного та / або наркотичного сп'яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань і виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.

6.3.5. Перебувати на території Клубу зі зброєю ЗАБОРОНЕНО. Забороняється приносити в Клуб легкозаймисті, вибухові речовини і боєприпаси.

6.3.6. У приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне взуття, для проходу до роздягальні у вуличному взутті використовувати надані Клубом бахіли.

6.3.7. При відвідуванні занять в залі групових програм і занять в тренажерному залі, необхідно переодягатися в спортивний одяг і закрите змінне спортивне взуття без залишку піску чи бруду на підошві взуття. Під час занять верхня частина тіла обов'язково повинна бути закрита.

6.3.8. При укладанні Договору Клієнт Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні/малолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і він повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх/малолітніх дітей.

6.3.9. Клієнт, Гості Клубу зобов'язані самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров'я. При наявності гострих інфекційних і / або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу.

6.3.10. При наявності ознак гострого або хронічного, інфекційного і / або шкірного захворювань у Клієнтів, Гостей Клубу відвідування Клубу не дозволяється. При недотриманні цього правила, Клуб залишає за собою право тимчасово відсторонити Клієнта, Гостя Клубу від відвідування Клубу до повного одужання і зажадати довідку від лікаря-фахівця.

6.3.11. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях, а для зберігання цінних речей - спеціально обладнані осередки, розташовані в зоні рецепції, на час перебування в Клубі. Всім Членам Клубу рекомендується уважно ставиться до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені і залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні звільняється.

6.3.12. З метою безпеки цінних речей в Клубі передбачені спеціальні місця (міні сейфи). Адміністрація Клубу не несе відповідальності за зберігання таких речей.  

6.3.13. Всі знайдені на території Клубу речі зберігаються протягом 7 (семи) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції.

6.3.14. Йдучи з Клубу, Клієнт, Гість повинен здавати ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час кожного відвідування Клубу. У разі втрати/пошкодження Клубної Карти, ключа, замка від шафи, браслета чи брелка, орендованого обладнання, Клієнт, Гість Клубу зобов'язаний відшкодувати вартість втраченого/пошкодженого майна відповідно до діючого прейскуранта цін Клубу або суму, зазначену в акті нанесення матеріальної шкоди.

6.3.15. З метою безпеки Клієнтів Клубу в Клубі здійснюється відеоспостереження. Клієнт, Гість та інші члени Клубу не заперечують проти здійснення відеоспостереження в Клубі та надають свою згоду бути знятим на відео.

6.3.16. Кіно-, відео- та фотозйомка в Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією ЗАБОРОНЕНА.

6.3.17. Членам Клубу забороняється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп'ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.

6.3.18. ЗАБОРОНЕНО програвання власних музичних дисків Членами Клубу на музичному обладнанні Клубу.

6.3.19. ЗАБОРОНЕНО входити на територію службових та інших технічних приміщень без спеціального на те дозволу персоналу Клубу.

6.3.20. Члени Клубу зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни, не використовувати різкі запахи та користуватися рушниками на заняттях.

6.3.21. Переодягання допускається тільки в приміщеннях роздягалень.

6.3.22. У роздягальнях і саунах забороняється сушити і розвішувати білизну і рушники.

6.3.23. Щоб уникнути заподіяння незручностей, а також попередження засмічень каналізаційних мереж, Клієнтам, Гостям Клубу, які відвідують душові, заборонено голитися в душових. Заборонено користуватися оліями, маслами, медом та скрабуючими засобами в душових та саунах Клубу.

6.3.24. Забороняється перебувати дітям протилежної статі старше 6 років в жіночій, чоловічій роздягальнях і саунах.

6.3.25. Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування та напої на території Клубу, Клієнт, Гість клубу може скористатися послугами фітнес-бару.

6.3.26. ЗАБОРОНЕНО вживати їжу в місцях, призначених для тренувань, в зоні відпочинку і в роздягальнях.

6.3.27. Клієнти, Гості Клубу можуть тренуватися самостійно або користуватися послугами тренерів-партнерів Клубу. Клієнти, Гості Клубу не мають права проводити персональні тренування для інших Членів Клубу на території Клубу. При порушенні цього правила, адміністрація Клубу залишає за собою право виключити таку особу з числа Клієнтів Клубу без відшкодування грошових коштів.

6.3.28. Всі додаткові послуги, що надаються після 21:00 повинні бути сплачені наперед.

6.3.29. ЗАБОРОНЕНО виносити майно Клубу за його межі.

6.3.30. Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу ЗАБОРОНЕНІ.

6.3.31. ЗАБОРОНЕНО самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.

6.3.32. ЗАБОРОНЕНО використовувати приміщення Клубу в комерційних цілях без узгодження з адміністрацією клубу.

6.3.33. Клієнти Клубу отримують послуги фітнес-клубу. Інша діяльність, не передбачена умовами Договору та не включена в оплачений Комплекс послуг за Договором, ЗАБОРОНЕНА на території клубу.

6.3.34. Заборонено перебування особам, молодшим від 16 років, на всій території Клубу, включно: робочій (тренажерний зал, зали групових програм, роздягальні) та неробочій зонах Клубу (хол, бар, солярій, відділ продажу, рецепція, службові приміщення), окрім перебувань в години проведення дитячих занять та дитячих заходів на території Клубу або у випадках, передбачених абз. другим та третім даного пункту.

Особи, віком молодше 14 (чотирнадцяти) років мають право знаходитись на території Клубу помимо годин проведення дитячих занять та/або заходів, виключно під особистим наглядом батьків або інших законних представників та/або тренера чи іншого працівника Клубу.

Особи, віком від 14 (чотирнадцяти) до 16 (шістнадцяти) років можуть самостійно, без нагляду батьків/законних представників, відвідувати тренажерний зал, зали групових програм, інші зони Клубу, виключно за наявності письмової згоди на це їх батьків або інших законних представників. Текст згоди підписується попередньо батьками/законними представниками дитини на рецепції Клубу.

Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу, при цьому на дітей поширюється всі правила і документи, що регламентують роботу Клубу.

6.3.35. Заборонено знаходитися на території тренажерного залу, залу групових програм з сумками, рюкзаками, пакетами і т.д. Дані речі потрібно зберігати в особистих шкафчиках, камерах зберігання, а цінні речі - у сейфах.

6.3.36. Заборонено розливати рідину по всьому приміщенні сауни (кам’янка, стіни, підлога, стеля, лавки).

6.3.37. Заборонено бити мішок для боксу без спеціальних рукавиць для боксу.

6.3.38. У разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» усі Клієнти, Гості та інші Члени Клубу зобов’язані негайно припинити тренування та інші заняття й не пізніше 15 (п’ятнадцяти) хвилин з моменту оголошення сигналу «Повітряна тривога» покинути територію Клубу, пройшовши до найближчих укриттів.

Під час сигналу «Повітряної тривоги» Клуб закритий на вхід  і, починаючи з 15 (п’ятнадцятої) хвилини з моменту оголошення - на вихід, до оголошення відбою повітряної загрози.

 

 1. Права та обов'язки Клубу.

7.1. Клуб має право:

7.1.1. Обмежити зони, призначені для тренувань, про що Клієнти Клубу сповіщаються не пізніше ніж за 24 (Двадцять чотири) години до проведення зазначених заходів шляхом розміщення інформації на рецепції Клубу. Даний пункт не застосовується у випадку, якщо таке обмеження виникло у зв’язку з технічними несправностями або іншими форс-мажорними обставинами.

7.1.2. При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів в задіяні зони.

7.1.3. Змінювати режим роботи клубу в цілому або окремих його залів і приміщень у зв'язку за умови розміщення інформації про це на рецепції Клубу.

7.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір та/або обмежити доступ до Клубу - на розсуд адміністрації Клубу, у разі порушення Клієнтом Клубу цих Правил або умов Договору.

 7.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил, сповістивши про це Членів Клубу в порядку, передбаченому цими Правилами.

7.1.6. Змінювати чинний розклад групових занять, години роботи зони сауни та /або  години надання послуг (відвідування Клубу)  в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття, з оповіщенням про зміни шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах в Клубі, офіційних сторінках Клубу в соціальних мережах та/або на веб-сайті Клубу;

7.1.7. Міняти тренера групових програм, попередньо заявленого в розкладі;

7.1.8. Надавати передбачений Договором Комплекс послуг і додаткові послуги із залученням третіх осіб, змінювати адресу (місце) надання послуг. Тимчасово обмежувати надання послуг (повністю або частково), що входять до Комплексу, передбаченого видом Клубної Карти у зв’язку із обставинами, що не залежали від волі Клубу (у т.ч. техногенні аварії, обмежувальні заходи на підставі розпоряджень органів державної влади чи місцевого самоврядування, введення карантину, запровадження надзвичайного або воєнного станів, ведення бойових дій, вимкнення світла, тощо), на час дії відповідних обмежень/існування об’єктивних перешкод – що не буде вважатися порушенням умов Договору із Клієнтом в частини обсягу послуг, які надаються.

7.1.9. Клуб залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки і комфорту на території клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Членів Клубу.

7.1.10. Клуб має право відмовити в допуску в клуб Клієнта, Гостя Клубу, у якого є заборгованість по оплаті додаткових послуг чи штрафів.

7.1.11. Клуб має право призупинити дію договору Клієнта, Гостя Клубу, який проводив рекламні компанії, розповсюджував поліграфічну продукцію, використовував приміщення Клубу не за призначенням (отримання послуг фітнес-клубу) без узгодження з адміністрацією Клубу. Якщо дані дії мали комерційний характер, то Клуб, крім призупинення/розірвання договору в односторонньому порядку, може вимагати відповідну грошову компенсацію.

7.1.12. Клуб має право просити Клієнта, Гостя пройти повторно процедуру фотографування, якщо дана процедура реєстрації Клієнта не була проведена чи проведена не повноцінно по технічним причинам під час укладення Договору або першого відвідування Клубу.

7.1.13. У випадку, якщо Клієнт Клубу провів гостя без реєстрації гостьового візиту, Клуб має право припинити в односторонньому порядку дію договору з Клієнтом у зв’язку з порушенням останнім умов Договору та Правил Клубу;

7.1.14. З метою безпеки, здійснювати відео- та аудіо- нагляд у приміщеннях Клубу та на прилеглих територіях, а також відео- та аудіо- фіксацію усіх дій Персоналу та Відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики).

7.1.15. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Клієнт не дотримується Правил Клубу, схиляє персонал до корупційних схем, пошкоджує обладнання, демонструє неналежне ставлення до персоналу, інших Клієнтів та Відвідувачів Клубу (створення конфліктних ситуацій, нецензурна лексика, лайка, здійснює фото- та/або відеозйомку персоналу, інших Клієнтів та Відвідувачів Клубу без їх згоди на те,  пошкодження чи руйнування майна Клубу,  використання приміщень та обладнання не за призначенням).

7.2. Клуб зобов'язаний:

7.2.1. Надавати якісно та належним чином Комплекс послуг і додаткові послуги.

7.2.2. Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов'язаних з недостатнім рівнем якості послуг, що надаються.

7.2.3. Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни в структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.

7.2.4. Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного та іншого обладнання і їх відповідність санітарним правилам і нормам.

7.2.5. Надавати Клієнту, Гостю Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.

7.2.6. Надати спеціально обладнані місця для зберігання цінних речей, розташовані в зоні рецепції, на умовах оренди.

 1. Відповідальність Сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, встановлених Договором та цими Правилами, Клуб і Члени Клубу несуть відповідальність відповідно до даних Правил та чинного законодавства України.

8.2. За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства Клуб відповідальності не несе. Клуб також не несе відповідальності за тимчасову неможливість надання послуг у зв’язку із діями обмежувальних заходів, введених на підставі нормативних актів, прийнятих органами державної влади чи місцевого самоврядування, введення правового режиму надзвичайного або воєнного стану, та інших непередбачуваних обставин непереборної сили.

8.3. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та / або майну Членів Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб і / або якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало грубе порушення правил користування обладнанням, в т.ч. спортивних і / або правил техніки безпеки, порушення даних Правил. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан Клієнта, Гостя погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.

8.4. Клієнт, Гість Клубу повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я та стан здоров'я своїх неповнолітніх/малолітніх дітей, які відвідують Клуб разом з ним. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я Клієнта, Гостя Клубу і травмами, що з'явилися в результаті будь-яких занять, в тому числі занять в тренажерному залі, залах групових програм і т.д.

8.5. Клуб не несе відповідальність за збереження особистих і / або цінних речей Членів Клубу.

8.6. Клієнт Клубу несе солідарну відповідальність за дотримання запрошеними ним особами («Гості» Клубу) цих Правил, а також за заподіяну шкоду майну Клубу, в розмірі суми заподіяного збитку. У разі неможливості виконання Гостем своєї частини зобов'язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної майну Клубу, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу в повному обсязі.

8.7. Адміністрація Клубу не здійснює контроль і не несе відповідальності за наявність вільних місць для особистого автотранспорту Членів Клубу на стоянці.

8.8. У разі порушення строків та порядку оплати Комплексу послуг/додаткових послуг за Договором Клуб залишає за собою право призупинити дію Договору.

8.9. Член Клубу не може розірвати Договір, якщо укладення Договору було на пільгових умовах або в період акції. Кошти, сплачені за Клубну Картку, поверненню не підлягають. Договір, укладений на загальних умовах, підлягає розірванню у випадках та порядку, передбачених умовами такого Договору та чинним законодавством України.

8.10. Після закінчення строку дії Клубної карти вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Клуб вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

8.11. У всьому іншому, що не врегульовано Договором і Правилами Клубу, Члени Клубу повинні керуватися нормами чинного законодавства України.

 1. Комунікації Клієнтів Клубу та адміністрації Клубу. Контакти для комунікації.

9.1. Клієнт Клубу має право звернутися до адміністрації Клубу з письмовою заявою, в якій вказується П.І.Б. Клієнта Клубу, № Клубної Карти, дата заповнення, № контактного телефону, індекс і адреса. Адміністрація Клубу зобов'язана розглянути заяву і проінформувати Клієнта Клубу про прийняте рішення протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту надходження заяви.

 1. Правила користування Комплексом послуг і додатковими послугами.

10.1. Правила використання Комплексом послуг

10.1.1. Клуб надає Комплекс послуг Клієнтам Клубу відповідно до виду придбаного Членства. До Комплексу послуг відносяться послуги, що входять у вартість та категорію Клубної Карти.

10.1.2. Термін дії Комплексу послуг відповідає типу придбаної Клубної Карти.

10.2. Правила користування додатковими та індивідуальними послугами

10.2.1. До додаткових / індивідуальним послуг відносяться: персональні тренування (за наявності у Клубу), консультації фахівців, комерційні секції / студії і т.д. Повний перелік додаткових та індивідуальних послуг знаходиться на рецепції Клубу або у адміністратора Клубу.

10.2.2. Попередня оплата є необхідною умовою для надання індивідуальних та додаткових послуг Клієнту, Гостю Клубу.

10.2.3. Попередній запис на додаткові / індивідуальні послуги Клієнта, Гостя Клубу здійснюється особисто. Запис фіксується в бланку встановленого зразка на рецепції Клубу.

10.2.4. Клієнт, Гість Клубу має право відмовитися від надання послуги, попередивши про це Клуб не пізніше, ніж за 12 (дванадцять) годин. Повідомити про відмову необхідно свого тренера або адміністратору Клубу. Якщо Клієнт Клубу повідомить про скасування менш ніж за 12 (дванадцять) годин, то Клуб має право стягнути з Клієнта, Гостя Клубу неустойку у розмірі вартості послуги. У цьому випадку стягнення неустойки проводиться за рахунок отриманої від Клієнта, Гостя Клубу оплати за надання послуг.

10.2.5. Строки дії послуг по відвідуванню студій та секцій:

10.2.5.1. «1 відвідування» діє в день покупки;

10.2.6. По закінченню строку дії кліп-карти Клієнт, Гість не має права на отримання послуг, що передбачались придбаним ним видом Кліп-карти, сплачені Клієнтом кошти поверненню не підлягають.

 1. Правила відвідування тренажерного залу.

11.1. З метою забезпечення безпеки Клієнта, Гостя Клубу, для профілактики травм при заняттях в тренажерному залі, Клієнт, Гість Клубу повинні самостійно пройти медичне обстеження в закладі охорони здоров’я. Клієнт, Гість Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров'я, що звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і / або нещасні випадки на території Клубу. Клієнт, Гість Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх/малолітніх дітей.

11.2. При першому відвідуванні тренажерного залу Клієнт, Гість Клубу повинен пройти вступний інструктаж.

11.3. Клієнт, Гість Клубу повинен дотримуватися техніки безпеки і правил експлуатації тренажерів.

11.4. ЗАБОРОНЕНО відвідувати тренажерний зал без спеціального спортивного одягу і закритого взуття (кросівки) без залишків піску та бруду на підошві взуття, призначених для занять фітнесом. Бажана наявність рушників. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита.

11.5. Щоб уникнути отримання травм Клієнт, Гість Клубу повинен дотримуватися основних принципів тренування, інформацію про які він отримав при проходженні вступного інструктажу. При необхідності Клієнт, Гість Клубу може звернутися за допомогою до тренерів Клубу. Перед кожним тренуванням Клієнт, Гість обов'язково повинен провести ретельну розминку.

11.6. Після виконання вправи Клієнту, Гостю Клубу необхідно прибирати за собою обладнання і предмети особистого користування.

11.7. ЗАБОРОНЕНО залишати грифи, гантелі та інші вільні ваги з упором на стіни, дзеркала, та інші конструкції. Необхідно повертати обладнання в спеціально відведені для цього місця. Клієнт, Гість Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або псування використовуваного обладнання та інвентарю.

11.8. ЗАБОРОНЕНО пересувати тренажери і кидати інвентар на підлогу, так як це веде до псування підлогового покриття і підвищує рівень шуму.

11.9. Для безпеки Клієнта, Гостя Клубу вправи з максимальними вагами в тренажерному залі рекомендується виконувати з тренером-партнером Клубу або досвідченим партнером.

11.10. Щоб уникнути нещасних випадків присутність дітей молодше 16 років в тренажерному залі ЗАБОРОНЕНА, за винятком випадків, передбачених п. 6.3.34. Правил Клубу.

11.11. Тренер-партнер Клубу або інший працівник Клубу має право переривати тренування, що проводиться батьком з порушенням норм безпеки і завдає шкоди неповнолітній/малолітній дитині.

11.12. Клієнти, Гості Клубу несуть матеріальну відповідальність за псування і втрату спортивного інвентарю. У разі поломки спортивного інвентарю Клієнти, Гості Клубу зобов'язані повідомити про це чергового тренера. Самостійне усунення поломок ЗАБОРОНЕНО.

11.13. Будь-який з тренажерів може бути обмежений для користування в будь-який момент (ремонт, профілактичні роботи).

11.14. Використовувати магнезію (білий порошок або розчин, що представляє собою окис магнію або сіль магнію і призначений для підсушування рук і, як наслідок, збільшення надійності хвата) і крейди ЗАБОРОНЕНО.

11.15. Заборонено використання відкритих, скляних ємностей для води (в тому числі пластикового стаканчику).

 1. Правила відвідування залу групових програм.

12.1. З метою забезпечення безпеки Клієнта, Гостя Клубу, для профілактики травм при заняттях в залі групових програм, Клієнт, Гість Клубу повинен до початку заняття самостійно в закладі охорони здоров’я пройти медичне обстеження. Клієнт, Гість Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні/малолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх/малолітніх дітей.

Клієнт, Гість Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров'я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і / або нещасні випадки на території Клубу. У випадку продовження занять Клієнтом/Гостем Клубу без дозволу на те фахівця, такий Клієнт/Гість Клубу свідомо беруть на себе ризик настання ймовірних наслідки від таких занять.

12.2. Щоб уникнути травм відвідуйте заняття, яке відповідає Вашому рівню підготовки.

12.3. Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. Зміни до розкладу вносяться адміністрацією Клубу в односторонньому порядку.

12.4. У разі запізнення на заняття більш ніж на 10 хвилин, тренер має право не допустити Клієнта, Гостя, тому що це небезпечно для здоров'я.

12.5. Адміністрація залишає за собою право замінювати заявленого в розкладі тренера, а також вносити зміни в розклад групових занять.

12.6. Відвідувати групові заняття дозволяється лише в спеціальному спортивному одязі та закритому взутті (кросівки) без залишку піску та бруду на підошві, призначених для занять фітнесом. Бажана наявність рушників.

12.7. На групових заняттях недозволено власну хореографію і вільні ваги без дозволу тренера.

12.8. Клієнти, Гості Клубу зобов'язані прибирати за собою після занять обладнання та предмети особистого користування.

12.9. ЗАБОРОНЕНО резервувати місця в залах групових програм.

12.10. ЗАБОРОНЕНО відвідування залу групових програм дітям, які не досягли віку 14 (чотирнадцяти) років.

12.11. ЗАБОРОНЕНО присутність дітей віком до 14 (чотирнадцяти) років в залі групових програм, під час проведення групових занять. ЗАБОРОНЕНО присутність дітей віком до 6 (шести) років в залі групових програм, під час проведення дитячих групових занять.

12.12. Використання мобільних телефонів під час групових занять не допускається.

12.13. Заняття у вуличному або брудному взутті ЗАБОРОНЕНО.

12.14. У залах групових програм ЗАБОРОНЕНО використання відкритих ємностей для води, в тому числі пластикових стаканчиків.

12.15. Послуги щодо персонального тренінгу надаються тільки після попередньої оплати.

12.16. Самостійні заняття в залах групових програм, можуть здійснюватися в період часу, вільного від групових занять, зазначених у розкладі та попереднього резервування на персональний тренінг.

 1. Правила відвідування сауни.

13.1. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням сауни обов'язково прийняти душ.

13.2. При відвідуванні сауни забороняється користуватися кремами, сильними парфумерними ароматами, масками, скрабами, фарбою для волосся та іншими косметичними засобами.

13.3. Прийом їжі і вживання напоїв на території роздягалень, сауни ЗАБОРОНЕНО.

13.4. Відвідування сауни в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп'яніння ЗАБОРОНЕНО.

13.5. Дії інтимного характеру в приміщеннях клубу ЗАБОРОНЕНІ.

13.6. Забороняється заносити в сауну пластикові стаканчики і пляшки та розплескувати воду і ароматизатори.

13.7. При відвідуванні сауни варто використовувати як мінімум 2 рушники: один використовувати для сидіння, інший – для обтирання поту.

13.8. Під час перебування в сауні слід уникати дотику з поверхнею кам'янки - це може викликати сильні опіки.

13.9. Забороняється накривати кам'янку сторонніми предметами - це може привести до пожежі.

13.10. Не залишайте дітей в сауні без нагляду батьків.

13.11. Увага! Занадто довге перебування в сауні викликає підвищення температури тіла, що може виявитися небезпечним для Вашого здоров'я.

13.12. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати / тримати відкритими двері в сауну.

13.13. Заборонено заходити в сауну у взутті.

 1. Правила відвідування солярію.

14.1. Актуальний графік роботи солярію знаходиться на рецепції Клубу.

14.2. Сеанс засмаги здійснюється за попереднім записом шляхом попередньої оплати на рецепції Клубу та в порядку загальної черги.

14.3. У разі запізнення більш, ніж на 5 (п’ять) хвилин від записаного часу, клієнт може засмагати в порядку загальної черги в той же день. 

14.4. Рекомендується використовувати засоби, спеціально розроблені для засмаги в солярії і після сеансу, підібрані до Вашого типу шкіри. У разі недотримання правил користування косметикою для засмаги та солярієм Клуб не несе відповідальності за негативні наслідки.

14.5. Якщо сеанси засмаги викликають якусь небажану реакцію, яку Ви не можете пояснити, і симптоми не зникають протягом короткого проміжку часу, рекомендуємо проконсультуватися з лікарем.

14.6. Обов'язково захищайте очі за допомогою спеціальних захисних окулярів. У солярії рекомендується загоряти в плавках, а жінкам необхідно закривати груди (найзручніше використовувати одноразові стікери для захисту грудей в солярії).

14.7. У разі недотримання техніки безпеки і правил користування солярієм, Клуб не несе відповідальності за негативні наслідки.

 1. Правила відвідування Клубу супроводжуючими особами.

15.1. Супроводжуючі особи, які не мають Клубної карти, не допускаються до відвідування Клубу. Зоною очікування є зона рецепції Клубу.

 1. Прикінцеві положення.

16.1. У разі заподіяння Клієнтом Клубу шкоди або псування майна Клубу, така шкода підлягає відшкодуванню Клієнтом Клубу протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів.

16.2. При припиненні Договору (усного/письмового) з Клієнтом у разі порушення цих Правил, кошти, сплачені за таким Договором не повертаються.

16.3. Усі розбіжності, що виникли між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів.

16.4. Все, що не врегульовано положеннями цих Правил, регулюється чинним законодавством України.

16.5. Клуб має право запитувати в офіційному порядку інформацію про клієнтів в правоохоронних і міграційних органах з метою недопущення на його територію осіб, присутність, поведінка і інші дії яких можуть викликати негативне ставлення інших Клієнтів та Членів Клубу або піддати їх небезпеці.

 Бажаємо Вам спортивних успіхів і приємного відпочинку!