Про компанію Новини та акції Клуби Вакансії Партнери Правила клубу Реклама у клубах Центр Summit
ГОСТЬОВИЙ ВІЗИТ
ПРИДБАТИ АБОНЕМЕНТ
  • Правила клубу
Правила клубу

Правила відвідування та користування послугами фітнес-клубу «СпортЛенд»

Редакція від 03.02.2020 року

Вступ

Вітаємо! Ви стали Клієнтом мережі фітнес-клубів, що здійснюють свою діяльність під  знаком для товарів та послуг «СпортЛэнд. Сеть фитнес клубов» (далі - «Клуб»). Ви зробили новий крок до здорового способу життя!

Бути Клієнтом нашого Клубу - означає домагатися своїх цілей, ставати більш красивим і здоровим, роблячи своє життя яскравішим і цікавішим в колі однодумців.

Правила Клубу – це комплекс норм і умов, що встановлюють права і обов'язки будь-яких осіб, які перебувають на території Клубу (включаючи, але не обмежуючись: Клієнтами, Гостями, відвідувачами, батьками/особами, що супроводжують неповнолітніх дітей тощо – надалі Члени Клубу) та регулюють відносини між ними.

Ці Правила відвідування Клубу обов'язкові для виконання всіма Членами Клубу. Ці Правила не є вичерпними, так як Клуб має право їх доповнювати та змінювати (в тому числі шляхом викладення в новій редакції) в будь-який час в односторонньому порядку. Про зміни Правил Клубу Члени Клубу повідомляються через повідомлення, що розміщується на рецепції Клубу. Змінені правила поширюють свою дію на всіх існуючих та майбутніх Членів Клубу з моменту їх затвердження.

Клуб не несе відповідальності за незнання Членом Клубу будь-яких положень з цих Правил. Незнання будь-яких положень цих Правил не звільняє від відповідальності їх дотримуватися в повній мірі. Дані правила наявні на рецепції Клубу для можливості вільного ознайомленні з ними.

Мета Правил Клубу - встановлення чітких, довірчих відносин між Клубом і Членами Клубу, створення безпечних і максимально комфортних умов для надання спортивних послуг Клубом.

Правила Клубу є невід'ємним додатком до Договорів про надання послуг фітнес-клубу (далі - «Договір»), що укладаються з фізичними та юридичними особами, а також - групами осіб (далі - «Клієнти Клубу»). Особи, які відвідують Клуб як Гості Клієнта Клубу, зобов'язані дотримуватися цих Правил у період перебування в Клубі. Відповідальність за дотримання Правил Клубу Гостями несе Клієнт Клубу, який запросив Гостя. Особи, на користь яких були укладені корпоративні Договори (договір з юридичною особою) мають статус Клієнта Клубу.

Клуб не є закладом охорони здоров’я і не здійснює надання медичних послуг (оцінка стану здоров'я, спостереження і контроль стану здоров'я і т. д.). Надаючи свої послуги, Клуб керується тим, що Клієнт не має протипоказань для занять фізичною культурою, спортом та фітнесом.

Клієнт Клубу гарантує, що він знаходиться у фізичному стані, який дозволяє йому виконувати активні і пасивні вправи і що фізичні навантаження не заподіють шкоди його здоров'ю. Тим самим він знімає всю відповідальність за своє здоров'я з Клубу. У разі візуального виявлення у Клієнта Клубу будь-яких захворювань, Адміністрація в праві вимагати надати довідку з закладу охорони здоров’я про стан здоров'я.

Клієнт несе персональну відповідальність за стан свого здоров'я і проведення медичних оглядів.

При порушенні Клієнтами Правил Клубу Адміністрація Клубу залишає за собою право припинити дію Договору, виключити з числа Клієнтів Клубу.

 

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ І ПРИНЦИПИ РОБОТИ КЛУБУ

1. Основні поняття цих Правил

1.1. «Клубні Карти» - види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, обсягом комплексу послуг, що входять у вартість даного виду членства і порядку їх надання Клубом. Види Клубних карт визначені в розділі 2 цих Правил, вартість послуг, відповідно до виду Клубної карти встановлюються прейскурантом цін Клубу, чинним на момент укладення Договору.

1.2. «Період дії Клубної Карти» - строк дії Клубної Карти (строк відвідування Клубу Клієнтом Клубу) - обчислюється від дати активації Клубної Карти і триває протягом періоду часу встановленого Договором.

1.3. «Замороження Клубної Карти» - можливість на період дії Договору призупинити строк дії Клубної Карти на певний період часу, згідно з умовами Клубної Карти.

1.4. «Комплекс послуг» - послуги, включені у вартість Клубної Карти.

1.5. «Додаткові послуги» - послуги, не включені у вартість Клубної Карти і надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до діючого прейскуранта цін на додаткові послуги Клубу.

1.6. «Кліп-карта» - певна кількість додаткових послуг, що купується Клієнтом Клубу одноразово. Вартість кліп-карт (и) знаходиться в прямій залежності від кількості додаткових послуг, що входять в неї і визначається прейскурантом цін на додаткові послуги Клубу.

1.7. «Режим роботи Клубу» - дні та години, в які Клуб відкритий для відвідування Клієнтами Клубу.

1.8. «Групові заняття» - заняття, що проводяться тренерами Клубу для Клієнтів та Гостей Клубу, тривалістю від 30 до 90 хвилин в залежності від формату заняття в студіях для групових занять, за розкладом та при наявності двох або більше відвідувачів

1.9. «Персональне тренування» (ПТ) - заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 (шістдесяти) хв. Проводиться після повної оплати Персонального тренування, згідно з прейскурантом цін Клубу.

1.10. «Спліт тренування» (СТ) - заняття з персональним тренером одночасно двох Клієнтів, Гостей Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 (шістдесяти) хв. Проводиться після повної оплати, згідно з прейскурантом цін Клубу.

1.11. «Студія» - заняття, призначене для поглибленого вивчення обраної програми. Відрізняється від групового заняття форматом проведення заняття, який включає етапи детального роз'яснення, а також відпрацювання окремих технік / елементів. Тривалість - від 30 (тридцяти) до 90 (дев’яноста) хвилин. Проводиться за додаткову плату.

1.12. «Вступний інструктаж» - оглядово-практичне заняття з тренером, метою якого є адаптація Клієнта, Гостя Клубу до програм і обладнання Клубу, знайомство з технікою безпеки виконання вправ, отримання необхідних початкових знань і навичок.

1.13. «Технічні перерви» - перерви в роботі Клубу в цілому або окремих його зон (сауни, солярію та інших приміщень) для проведення прибирання, санітарної обробки і технічного обслуговування згідно з нормами експлуатації.

1.14. «Гість Клубу» - фізична особа, яка не є і не була Клієнтом Клубу, а відвідує Клуб на умовах послуги «Гостьовий візит», на підставі запрошення Клієнта Клубу або через безпосередню реєстрацію на сайті Клубу. Це особа віком від 16 років, яка ніколи не була членом Клубу, і не є діючим Клієнтом Клубу, а також не відвідувала жоден Клуб мережі у статусі «Гостя».

Перед початком гостьового візиту особа-гість Клубу повинна залишити заставний платіж у розмірі 250 (двісті п’ятидесяти) гривень адміністратору Клубу, що повертається Гостю у повному обсязі після завершення заняття за умови належного дотримання Гостем Правил Клубу. У випадку порушення Гостем Правил Клубу, останній має право утримати із оплаченого заставного платежу відповідний штраф.

На момент оформлення гостьового візиту особа, що є Гостем Клубу, повинна мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт/водійське посвідчення).

1.15. «Індивідуальна послуга» - це послуга, яка надається Клієнту Клубу в тренажерному залі, в залах групових програм, залі боксу, тривалістю від 30 хвилин до 90 хвилин.

1.16. «Спеціаліст» - фахівець, який надає послугу, та перебуваєу трудових відносинах з Клубом або співпрацює з Клубом на інших правових підставах.

1.17. Всі поняття, зазначені в розділі 1 цих Правил клубу, трактуються нижче по тексту Правил відвідування Клубу в тому значенні, в якому вони визначені даному розділі.

1.18. Поділ на глави і нумерація пунктів зроблена для зручності.

 

2. Положення про види Клубних карт, умови та строк їх дії.

2.1. Види клубних карт.

2.1.1. Клубна Картка «Classic» (ранок/день/студент);

2.1.2. Клубна Картка «Platinum»

2.1.3. Клубна Картка «Platinum мережа»

2.2. Строкдії клубних карт

2.2.1. Клубна Картка «Студент» до 1 року з можливістю продовження.

2.2.2. Клубна Картка «Classic» до 1 року з можливістю продовження.

2.2.3. Клубна Картка «Classic» Ранок до 1 року з можливістю продовження.

2.2.4. Клубна Картка «Classic» Денна до 1 року з можливістю продовження.

2.2.5. Клубна Картка «Platinum» до 1 року з можливістю продовження.

2.2.6. Клубна Картка «Platinum мережа» до 1 року з можливістю продовження.

2.3.Умови призупинення («Замороження Клубної Карти») надання послуг за Договором.

2.3.1. Призупинення надання послуг за Договором можливе на добровільній основі, тільки в тому випадку, якщо замороження Клубної Карти передбачене видом Клубної Карти.

2.3.2. Замороження Клубної Карти оформляється на підставі заяви Клієнта Клубу (клієнт вказує номер карти, ПІП та період, на який хоче скористуватися послугою замороження). Після закінчення строку замороження Клубної Карти дія Клубної карти автоматично продовжується.

2.3.3. «Замороження Клубної Карти» заднім числом не оформляється.

23.4. Мінімальний строк замороження Клубної Карти – 1 день. Загальна кількість днів замороження Клубної Карти визначається видом Клубної Карти і строком її дії.

2.3.5. Умови замороження окремих видів Клубних карт.

2.3.5.1. Клубна Картка «Classic» (ранок/день/студент), без можливості замороження.

2.3.5.2. Клубна Картка «Platinum», з можливостю заморозки:

1)Клубна Картка «Platinum» на 6 місяців, з можливостю замороження до 30 (тридцяти) днів.

2) Клубна Картка «Platinum» на 12 місяців, з можливістю замороження до 60 (шістдесяти) днів.

3) Клубна Картка «Platinum мережа» на 12 місяців, з можливістю замороження до 60 (шістдесяти) днів.

2.3.6. Адміністрація клубу залишає за собою право на зміну кількості днів замороження, що буде відображено в Договорі.

3. Комплекс послуг. Додаткові послуги. Кліп-карта (и).

3.1. Комплекс послуг:

3.1.1. Комплекс послуг, що входить в Клубну Карту «Студент»:

1.Відвідування клубу пн.-пт. з 7:00 до 17:00 години, сб., нд. з 9:00 до 17:00 години. (Вихід з клубу не пізніше 17:00. При недотриманні – член клубу зобов`язаний оплатити кошти за надану послугу, в розмірі, згідно з чинним прейскурантом цін Клубу, відповідно за кожні 15 хвилин).

2. Тренажерний зал (необмежену кількість відвідувань в межах часового проміжку, зазначеного п.п. 1 п. 3.1.1. Правил Клубу)

3. Кардіозона (необмежена кількість відвідувань в межах часового проміжку, зазначеного п.п. 1 п. 3.1.1. Правил Клубу).

4. Вступний інструктаж в тренажерному залі.

5. Зал групових програм (необмежену кількість відвідувань за розкладом на безкоштовні заняття, але не пізніше, ніж за годину до закінчення часу перебування на території клубу, передбаченого п.п. 1 п. 3.1.1. Правил Клубу)).

6. Відвідування сауни.

7. Студія боксу (при наявності в даному Клубі та у випадку, якщо на час відвідування у студії не проводяться інші персональні тренування).

8. 2 (два) гостьових візити.

3.1.2. Комплекс послуг, що входить в Клубну Карту «Classic»:

1. Відвідування клубу пн.-пт. з 7:00 до 23:00 години, сб., нд., святкові дні з 9:00 до 22:00 години.

2. Тренажерний зал (необмежена кількість відвідувань).

3. Кардіозона (необмежена кількість відвідувань).

4. Вступний інструктаж в тренажерному залі.

5. Зал групових програм (необмежену кількість відвідувань за розкладом на безкоштовні заняття).

6. Відвідування сауни.

7. Студія боксу (при наявності в даному Клубі та у випадку, якщо на час відвідування у студії не проводяться інші персональні тренування).

3.1.3.  Комплекс послуг, що входить в Клубну Карту «Classic» Ранок:

1.Відвідування клубу пн.-пт. з 7:00 до 17:00 години, сб., нд., святкові дні з 9:00 до 17:00 години. (Вихід з клубу не пізніше 17:00. При недотриманні – член клубу зобов`язаний оплатити кошти за надану послугу, в розмірі, згідно з чинним прейскурантом цін, відповідно за кожні 15 хвилин).

2. Тренажерний зал (необмежену кількість відвідувань в межах часового проміжку, зазначеного п.п. 1 п. 3.1.3. Правил Клубу, але не пізніше 16:30).

3. Кардіозона (необмежена кількість відвідувань в межах часового проміжку, зазначеного п.п. 1 п. 3.1.3. Правил Клубу, але не пізніше 16:30).

4. Вступний інструктаж в тренажерному залі.

5. Зал групових програм (необмежену кількість відвідувань за розкладом на безкоштовні заняття, але не пізніше, ніж за годину до закінчення перебування на території клубу, передбаченого п.п. 1 п. 3.1.3. Правил Клубу).

6. Відвідування сауни.

7. Студія боксу (при наявності в даному Клубі та у випадку, якщо на час відвідування у студії не проводяться інші персональні тренування).

3.1.4. Комплекс послуг, що входить в Клубну Карту «Classic» Денна:

1. Відвідування клубу пн.-пт. з 12:00 до 17:00 години, сб., нд. з 12:00 до 17:00 години. (Вихід з клубу не пізніше 17:00. При недотриманні – член клубу зобов`язаний оплатити кошти за надану послугу, в розмірі, згідно з чинним прейскурантом цін, відповідно за кожні 15 хвилин).

2. Тренажерний зал (необмежену кількість відвідувань в межах часового проміжку, зазначеного п.п. 1 п. 3.1.4. Правил Клубу, але не пізніше 16:30).

3. Кардіозона (необмежена кількість відвідувань в межах часового проміжку, зазначеного п.п. 1 п. 3.1.4. Правил Клубу).

4. Вступний інструктаж у тренажерному залі.

5. Зал групових програм (необмежену кількість відвідувань за розкладом на безкоштовні заняття, але не пізніше, ніж за годину до закінчення перебування на території клубу, передбаченого п.п. 1 п. 3.1.4. Правил Клубу).

6. Відвідування сауни.

7. Студія боксу (при наявності в даному Клубі та у випадку, якщо на час відвідування у студії не проводяться інші персональні тренування).

Комплекс послуг, що входить в Клубну Карту «Platinum»:

1. Відвідування клубу пн.-пт. з 7:00 до 23:00 години, сб., нд. , святкові дні з 9:00 до 22:00 години.

2. Тренажерний зал (необмежену кількість відвідувань).

3. Кардіозона (необмежена кількість відвідувань).

4. Вступний інструктаж в тренажерному залі.

5. Зал групових програм (необмежену кількість відвідувань за розкладом на безкоштовні заняття).

6. Відвідування сауни.

7. Студія боксу (при наявності в даному Клубі та у випадку, якщо на час відвідування у студії не проводяться інші персональні тренування).

8. Безкоштовне користування мінісейфом на час перебування в клубі.

9. Замороження (до 60 днів, або блоками від 1 дня, але не більше 6 разів) протягом строку дії Договору.

10. 10% на разові послуги тренування та разові послуги солярію.

11. 2 гостьових візити.

3.2. Додаткові послуги та Кліп-карта (и).

3.2.1. Умови надання додаткових послуг і кліп-карт, уточнюються на рецепції Клубу.

4. Режим роботи Клубу.

4.1. Клуб відкритий для відвідування з 7:00 до 23:00 (понеділок - п'ятниця) з 9:00 до 22:00 (субота, неділя, святкові дні) протягом усього року з урахуванням технічних перерв. Клуб залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними (зокрема, але не виключно – 1 січня, та інші), виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Клуб буде вважати такими, що можуть завдати шкоди або нести загрозу здоров’ю чи життю Клієнта. Про такі зміни Клуб повідомляє Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу або іншим способом сповіщення, зокрема на рецепції і на стендах Клубу.

4.2. Режим роботи залу групових програм визначається розкладом на сайті і / або рецепції Клубу.

4.3. Режим роботи чергового тренера тренажерного залу - з 7:00 до 22:45 (понеділок - п'ятниця), з 9:00 до 21:45 (субота, неділя, святкові дні).

4.4. Гостьові візити здійснюються тільки за попереднім записом у Клубі, з попереднім визначенням дати та часу відвідування Клубу. Для відвідування Клубу «Гість Клубу» обов’язково повинен мати з собою змінне взуття та форму.

4.5. Кількість технічних перерв в роботі Клубу та / або окремих його зон, приміщень, а також їх тривалість визначається відповідно до санітарних правил і норм України, а також нормами технічної експлуатації.

4.6. Клієнти, Гості Клубу повинні залишати Клуб не пізніше встановленого часу відвідування Клубу, відповідно до умов Договору. У разі реєстрації виходу з Клубу на стійці рецепції пізніше, ніж на 15 хвилин від встановленого часу відвідування, цей Клієнт, Гість клубу зобов`язані оплатити штраф в розмірі, згідно з чинним прейскурантом цін, відповідно за кожні 15 хвилин.

4.7. Адміністратори Клубу мають право о 22:30 (понеділок-п'ятниця) та о 21:30 (субота, неділя, святкові дні) зупинити роботу музичної техніки і LCD-панелей.

4.8. Члени Клубу о 22:45 (понеділок-п'ятниця) та о 21:45 (субота, неділя, святкові дні) повинні покинути приміщення Клубу, призначені для занять, для завершення роботи Клубу.

            5. Умови оплати вартості Комплексу послуг. Реєстрація Клієнта Клубу.

5.1. Умови оплати.

5.1.1. Оплата за послуги приймається в готівковій та безготівковій формі в гривнях.

5.2. Порядок отримання Клубної Карти та її активація.

5.2.1. При заключенні Договору про надання послуг фітнес-клубу Клієнт обов’язково повинен мати при собі оригінал документу, що посвідчує особу, для його ідентифікації.

5.2.2. Після укладення Договору Клієнти Клубу зобов'язані пройти відповідну процедуру реєстрації у Клубі, яка передбачає оформлення Клубної Карти та фотографування.

5.2.3. Клубна Картка є пропуском в Клуб, відвідування Клубу можливо тільки при пред'явленні Клубної Карти, вона пред'являється співробітнику служби внутрішнього контролю та адміністратору рецепції. У разі відсутності або при втраті/пошкодженні Клубної Карти доступ до клубу ЗАБОРОНЕНО! Якщо Клієнт Клубу забув чи втратив/пошкодив Клубну Карту, то за нею необхідно повернутися чи відновити за додаткову плату, відповідно до діючого прейскуранту цін Клубу.

5.2.4. Після здійснення оплати вартості послуг за Договором та отримання Клубної карти, Клієнт активує карту в момент першого відвідування Клубу або в іншому порядку, передбаченому Договором.

5.2.5. У випадку приведення Клієнтом «Гостей» Клубу, Клієнт зобов'язаний зареєструвати їх на свій номер Клубної Карти, проінформувати зазначених осіб про те, що на них поширюються права та обов'язки діючих Правил Клубу. Гість проходить процедуру реєстрації у Клубі і пред'являє для цього документ, що засвідчує особу, та розписується в журналі про ознайомлення з Правилами Клубу та реєстрації Гостей. При відсутності зазначених документів Гість в Клуб не допускається. Гостьовим візитом можливо скористатися лише один раз для однієї особи.

6. Права та обов'язки Членів Клубу

6.1. Члени Клубу в праві:

6.1.1. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу, який надає їм послуги.

6.1.2. Вимагати надання якісних послуг.

6.1.3. Направляти Клубу свої думки, пропозиції та рекомендації за кожним видом Послуг.

6.2 Клієнт та Гість Клубу в праві:

6.2.1. Користуватися можливістю призупинення замороження Клубної Карти, у тому випадку якщо така можливість передбачена видом Клубної Карти.

6.2.2. Редагувати вид Клубної Картки шляхом доплати лише до картки «Platinum мережа» на строк, який залишився до закінчення строку дії договору. Редагування виду Клубної Картки до іншого виду не передбачено.

6.2.3. Клієнт Клубу має право переоформити Клубну карту (оплачений обсяг послуг) на іншу особу віком від 16 років, яка не являється або не була раніше клієнтом Клубу, згідно з прейскурантом на підставі письмової заяви. Подальше переоформлення такої Картки забороняється.

Для процедури переоформлення потрібне обов’язкова присутність Клієнта Клубу та особи, на яку переоформляється договір з оригіналом паспорту, на яку переоформляється договір, оригіналом договору та чеком про оплату клубної Картки Клієнта. Процедура переоформлення здійснюється менеджером Клубу у відділі продажу в установлений режим роботи відділу продажу Клубу.

6.2.4. Клієнт Клубу має право провести по гостьовому візиту, якщо дана послуга передбачена Клубною Картою, Клієнта чи Гостя, який раніше не користувався даною послугою раніше чи не був Клієнтом Клубу.

6.3. Члени Клубу зобов'язані:

6.3.1. Перед початком відвідування Клубу, Клієнт, Гість Клубу зобов'язані пройти відповідну процедуру фотографування, заповнення анкетних даних. При відвідуванні Клубу пред'являти на рецепції і служби внутрішнього контролю індивідуальну Карту Клубу.

6.3.2. Члени Клубу зобов'язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючому персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих. Заборонено турбувати інших Членів Клубу, порушувати чистоту і порядок, використовувати в своїй промові нецензурні вирази.

Якщо вільні або мимовільні дії Членів Клубу створюють загрозу для їх власного життя і / або здоров'я, а також для здоров'я та / або життя оточуючих або суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань (перебування в Клубі), припинення договору з Клієнтом, виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.

6.3.3. Вживати і поширювати в Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, а також курити на території Клубу суворо ЗАБОРОНЕНО.

6.3.4. Відвідувати Клуб при наявності залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) ЗАБОРОНЕНО. При підозрі на наявність у Члена Клубу ознак алкогольного та / або наркотичного сп'яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань і виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.

6.3.5. Перебувати на території Клубу зі зброєю ЗАБОРОНЕНО. Забороняється приносити в Клуб легкозаймисті, вибухові речовини і боєприпаси.

6.3.6. У приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне взуття, для проходу до роздягальні у вуличному взутті використовувати надані Клубом бахіли.

6.3.7. При відвідуванні занять в залі групових програм і занять в тренажерному залі, необхідно переодягатися в спортивний одяг і закрите змінне спортивне взуття без залишку піску чи бруду на підошві взуття. Під час занять верхня частина тіла обов'язково повинна бути закрита.

6.3.8. При укладанні Договору Клієнт Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні/малолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і він повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх/малолітніх дітей.

6.3.9. Клієнт, Гості Клубу зобов'язані самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров'я. При наявності гострих інфекційних і / або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу.

6.3.10. При наявності ознак гострого або хронічного, інфекційного і / або шкірного захворювань у Клієнтів, Гостей Клубу відвідування Клубу не дозволяється. При недотриманні цього правила, Клуб залишає за собою право тимчасово відсторонити Клієнта, Гостя Клубу від відвідування Клубу до повного одужання і зажадати довідку від лікаря-фахівця.

6.3.11. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях, а для зберігання цінних речей - спеціально обладнані осередки, розташовані в зоні рецепції, на час перебування в Клубі. Всім Членам Клубу рекомендується уважно ставиться до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені і залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні звільняється.

6.3.12. З метою безпеки цінних речей в Клубі передбачені спеціальні місця (міні сейфи). Адміністрація Клубу не несе відповідальності за зберігання таких речей.  

6.3.13. Всі знайдені на території Клубу речі зберігаються протягом 7 (семи) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції.

6.3.14. Йдучи з Клубу, Клієнт, Гість повинен здавати ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час кожного відвідування Клубу. У разі втрати/пошкодження Клубної Карти, ключа, замка від шафи, браслета чи брелка, орендованого обладнання, Клієнт, Гість Клубу зобов'язаний відшкодувати вартість втраченого/пошкодженого майна відповідно до діючого прейскуранта цін Клубу або суму, зазначену в акті нанесення матеріальної шкоди.

6.3.15. З метою безпеки Клієнтів Клубу в Клубі здійснюється відеоспостереження. Клієнт, Гість та інші члени Клубу не заперечують проти здійснення відеоспостереження в Клубі та надають свою згоду бути знятим на відео.

6.3.16. Кіно-, відео- та фотозйомка в Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією ЗАБОРОНЕНА.

6.3.17. Членам Клубу забороняється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп'ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.

6.3.18. ЗАБОРОНЕНО програвання власних музичних дисків Членами Клубу на музичному обладнанні Клубу.

6.3.19. ЗАБОРОНЕНО входити на територію службових та інших технічних приміщень без спеціального на те дозволу персоналу Клубу.

6.3.20. Члени Клубу зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни, не використовувати різкі запахи та користуватися рушниками на заняттях.

6.3.21. Переодягання допускається тільки в приміщеннях роздягалень.

6.3.22. У роздягальнях і саунах забороняється сушити і розвішувати білизну і рушники.

6.3.23. Щоб уникнути заподіяння незручностей, а також попередження засмічень каналізаційних мереж, Клієнтам, Гостям Клубу, які відвідують душові, заборонено голитися в душових. Заборонено користуватися оліями, маслами, медом та скрабуючими засобами в душових та саунах Клубу.

6.3.24. Забороняється перебувати дітям протилежної статі старше 6 років в жіночій, чоловічій роздягальнях і саунах.

6.3.25. Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування та напої на території Клубу, Клієнт клубу може скористатися послугами фіто-бару.

6.3.26. ЗАБОРОНЕНО вживати їжу в місцях, призначених для тренувань, в зоні відпочинку і в роздягальнях.

6.3.27. Клієнти, Гості Клубу можуть тренуватися самостійно або користуватися послугами тренерів Клубу. Члени Клубу не мають права проводити персональні тренування для інших Членів Клубу на території Клубу. При порушенні цього правила, адміністрація Клубу залишає за собою право виключити таку особу з числа Клієнтів Клубу без відшкодування грошових коштів.

6.3.28. Всі додаткові послуги, що надаються після 21:00 повинні бути сплачені наперед.

6.3.29. ЗАБОРОНЕНО виносити майно Клубу за його межі.

6.3.30. Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу ЗАБОРОНЕНІ.

6.3.31. ЗАБОРОНЕНО самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.

6.3.32. ЗАБОРОНЕНО використовувати приміщення Клубу в комерційних цілях без узгодження з адміністрацією клубу.

6.3.33. Клієнти Клубу отримують послуги фітнес-клубу. Інша діяльність, не передбачена умовами Договору та не включена в оплачений Комплекс послуг за Договором, ЗАБОРОНЕНА на території клубу.

6.3.34. Заборонено перебування особам, молодшим від 16 років, на всій території Клубу, включно: робочій (тренажерний зал, зали групових програм, роздягальні) та неробочій зонах Клубу (хол, бар, солярій, відділ продажу, рецепція, службові приміщення), окрім перебувань в години проведення дитячих занять та дитячих заходів на території Клубу або у випадках, передбачених абз. другим та третім даного пункту.

Особи, віком від 12 (дванадцяти) до 16 (шістнадцяти) років можуть отримувати комплекс послуг фітнес-клубу та відвідувати тренажерний зал, зали групових програм, інші зони Клубу, виключно за наявності письмової згоди на це їх батьків або інших законних представників та в обов’язковій присутності тренера та/або одного з батьків/законних представників. Текст згоди підписується попередньо батьками/законними представниками дитини в адміністрації Клубу.

Особи, віком молодше 12 (дванадцяти) років мають право знаходитись на території Клубу (виключно у неробочих зонах Клубу) помимо годин проведення дитячих занять та/або заходів, виключно під особистим наглядом батьків або інших законних представників та/або тренера чи іншого працівника Клубу.

Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу, при цьому на дітей поширюється всі правила і документи, що регламентують роботу Клубу.

6.3.35. Заборонено знаходитися на території тренажерного залу, залу групових програм з сумками, рюкзаками, пакетами і т.д. Дані речі потрібно зберігати в особистих шкафчиках, камерах зберігання, а цінні речі - у сейфах.

6.3.36. Заборонено розливати рідину по всьому приміщенні сауни (кам’янка, стіни, підлога, стеля, лавки).

6.3.37. Заборонено бити мішок для боксу без спеціальних рукавиць для боксу.

7. Права та обов'язки Клубу.

7.1. Клуб має право:

7.1.1. Обмежити зони, призначені для тренувань, про що Клієнти Клубу сповіщаються не пізніше ніж за 24 (Двадцять чотири) години до проведення зазначених заходів шляхом розміщення інформації на рецепції Клубу.

7.1.2. При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів в задіяні зони.

7.1.3. Змінювати режим роботи клубу в цілому або окремих його залів і приміщень у зв'язку з проведенням в Клубі спортивних заходів, за умови розміщення інформації про це на рецепції Клубу.

7.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір та/або обмежити доступ до Клубу - на розсуд адміністрації Клубу, у разі порушення Клієнтом Клубу цих Правил або умов Договору.

 7.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил, сповістивши про це Членів Клубу в порядку, передбаченому цими Правилами.

7.1.6. Змінювати розклад групових занять в Клубі.

7.1.7. Міняти тренера групових програм, попередньо заявленого в розкладі;

7.1.8. Міняти персональних тренерів та тренерів студії в разі їх хвороби, відпустки або звільнення / припинення співпраці;

7.1.9. Надавати передбачений Договором Комплекс послуг і додаткові послуги із залученням третіх осіб.

7.1.10. Клуб залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки і комфорту на території клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Членів Клубу.

7.1.11. Клуб має право відмовити в допуску в клуб Клієнта, Гостя Клубу, у якого є заборгованість по оплаті додаткових послуг чи штрафів.

7.1.12. Клуб має право призупинити дію договору Клієнта, Гостя Клубу, який проводив рекламні компанії, розповсюджував поліграфічну продукцію, використовував приміщення Клубу не за призначенням (отримання послуг фітнес-клубу) без узгодження з адміністрацією Клубу. Якщо дані дії мали комерційний характер, то Клуб, крім призупинення/розірвання договору в односторонньому порядку, може вимагати відповідну грошову компенсацію.

7.1.13. Клуб має право просити Клієнта, Гостя пройти повторно процедуру фотографування, якщо дана процедура реєстрації Клієнта не була проведена чи проведена не повноцінно по технічним причинам під час укладення Договору або першого відвідування Клубу.

7.1.14. У випадку, якщо Клієнт Клубу провів гостя без реєстрації гостьового візиту, Клуб має право припинити в односторонньому порядку дію договору з Клієнтом у зв’язку з порушенням останнім умов Договору та Правил Клубу.

7.2. Клуб зобов'язаний:

7.2.1. Надавати якісно та належним чином Комплекс послуг і додаткові послуги.

7.2.2. Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов'язаних з недостатнім рівнем якості послуг, що надаються.

7.2.3. Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни в структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.

7.2.4. Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного та іншого обладнання і їх відповідність санітарним правилам і нормам.

7.2.5. Надавати Клієнту, Гостю Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.

7.2.6. Надати спеціально обладнані місця для зберігання цінних речей, розташовані в зоні рецепції, на умовах оренди.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, встановлених Договором та цими Правилами, Клуб і Члени Клубу несуть відповідальність відповідно до даних Правил та чинного законодавства України.

8.2. За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства Клуб відповідальності не несе.

8.3. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та / або майну Членів Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб і / або якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало грубе порушення правил користування обладнанням, в т.ч. спортивних і / або правил техніки безпеки, порушення даних Правил. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан Клієнта, Гостя погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.

8.4. Клієнт, Гість Клубу повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я та стан здоров'я своїх неповнолітніх/малолітніх дітей, які відвідують Клуб разом з ним. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я Клієнта, Гостя Клубу і травмами, що з'явилися в результаті будь-яких занять, в тому числі занять в тренажерному залі, залах групових програм і т.д.

8.5. Клуб не несе відповідальність за збереження особистих і / або цінних речей Членів Клубу.

8.6. Клієнт Клубу несе солідарну відповідальність за дотримання запрошеними ним особами («Гості» Клубу) цих Правил, а також за заподіяну шкоду майну Клубу, в розмірі суми заподіяного збитку. У разі неможливості виконання Гостем своєї частини зобов'язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної майну Клубу, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу в повному обсязі.

8.7. Адміністрація Клубу не здійснює контроль і не несе відповідальності за наявність вільних місць для особистого автотранспорту Членів Клубу на стоянці.

8.8. У разі порушення строків та порядку оплати Комплексу послуг/додаткових послуг за Договором Клуб залишає за собою право призупинити дію Договору.

8.9. Член Клубу не може розірвати Договір, якщо укладення Договору було на пільгових умовах або в період акції. Кошти, сплачені за Клубну Картку, поверненню не підлягають.Договір, укладений на загальних умовах, підлягає розірванню у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

8.10. Після закінчення строку дії Клубної карти вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Клуб вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

8.11. У всьому іншому, що не врегульовано Договором і Правилами Клубу, Члени Клубу повинні керуватися нормами чинного законодавства України.

9. Комунікації Клієнтів Клубу та адміністрації Клубу. Контакти для комунікації.

9.1. Клієнт Клубу має право звернутися до адміністрації Клубу з письмовою заявою, в якій вказується П.І.Б. Клієнта Клубу, № Клубної Карти, дата заповнення, №